Skocz do:Menu, contents

Site searching1

Matematyka- Nowości

21 sierpień, 2009 - 15:29
logo.png
Ciągiem liczbowym nieskończonym nazywamy funkcję, której argumentami są kolejne liczby naturalne 1, 2, 3 ... ( czyli ). Ciągielm liczbowym skończonym k-wyrazowym nazywamy funkcję której argumentami jest skończona liczba liczb naturalnych 1, 2, ..., k ( czyli ). Ciągiem rekurencyjnym nazywamy ciag w którym podano pierwszy wyraz ciągu oraz regułę pozwalającą obliczac dalsze wyrazy tego ciągu za pomocą wyrazów wcześniejszych. Wyróżniamy następujące rodzaje ciągów - ciąg arytmetyczny - ciąg geometryczny Ciągi spełniające przynajmniej jeden z tych warunków nazywamy ciągami monotonicznymi: Ciąg ( ) nazywamy ciągiem rosnącym, jeżeli dla każdej liczby naturalnej n prawdziwa jest nierówność . Ciąg ( ) nazywamy ciągiem malejącym, jeżeli dla każdej liczby naturalnej n prawdziwa jest nierówność . Ciąg ( ) nazywamy ciągiem nierosnącym, jeżeli dla każdej liczby naturalnej n prawdziwa jest nierówność . Ciąg ( ) nazywamy ciągiem niemalejącym, jeżeli dla każdej liczby naturalnej n prawdziwa jest nierówność . Ciąg ( ) nazywamy ciągiem stałym, jeżeli wszystkie wyrazy tego ciągu są równe.

Matematyka

Matematyka
Grupy (6)
Testy (38)

Wiadomości

malyksiaze.jpg
dodany dnia: 2009-08-21 (16:03)
Głównym bohaterem książki Antonine'a de Saint - Exupery'ego jest Mały Książę. To kilkuletni chłopiec zamieszkujący obcą planetę razem z różą. Miała ona skłonności do narzekania, więc nieszczęśliwy bohater postanowił ją ... więcej
51125.3.jpg
dodany dnia: 2009-08-21 (16:00)
1. Schemat rozprawki Rozprawka ma kompozycję trójdzielną - to znaczy, że składa się z trzech części - tego należy przestrzegać. Wersja A: - Teza - Argumenty “za” (potwiedzające tezę), - Argumenty “przeciw” ... więcej