Skocz do:Menu, contents

Site searching1

Fizyka- Nowości

21 sierpień, 2009 - 15:20
image_pow-mod_5zm.jpg
Atom to najmniejsza część pierwiastka posiadająca jeszcze cechy tego pierwiastka. Do wyjaśnienia zachowania elektronów w atomach nie można stosować praw fizyki klasycznej, gdyż prowadzą one do wniosków sprzecznych z rzeczywistością. Tak małe obiekty opisywane są przez prawa fizyki kwantowej. Teoria budowy atomu sformułowana przez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych. Przed stworzeniem przez Bohra teorii atomu Ernest Rutherford na podstawie swoich doświadczeń wyprowadził wniosek, że atom składa się z dodatnio naładowanego jądra atomowego oraz ujemnie naładowanych elektronów, które poruszają się wokół jądra po orbitach kołowych i eliptycznych. Zgodnie z mechaniką klasyczną oraz elektrodynamiką elektrony poddawane przyspieszeniom podczas takiego ruchu wokół jądra powinny emitować fale elektromagnetyczne i tracić energię. Utrata energii związana ze zmniejszeniem prędkości powodowałaby, że elektrony zmniejszałyby także promień obiegu wokół jądra. Ostatecznie doprowadziłoby to do nie występującego w rzeczywistości szybkiego upadku elektronu na jądro. Postulaty wprowadzone przez Bohra powodują, że w jego teorii nie występują sprzeczne z doświadczeniem wnioski.

Fizyka

Przyroda (Fizyka)
Grupy (5)
Testy (48)

Wiadomości

malyksiaze.jpg
dodany dnia: 2009-08-21 (16:03)
Głównym bohaterem książki Antonine'a de Saint - Exupery'ego jest Mały Książę. To kilkuletni chłopiec zamieszkujący obcą planetę razem z różą. Miała ona skłonności do narzekania, więc nieszczęśliwy bohater postanowił ją ... więcej
51125.3.jpg
dodany dnia: 2009-08-21 (16:00)
1. Schemat rozprawki Rozprawka ma kompozycję trójdzielną - to znaczy, że składa się z trzech części - tego należy przestrzegać. Wersja A: - Teza - Argumenty “za” (potwiedzające tezę), - Argumenty “przeciw” ... więcej