Skocz do:Menu, contents

Site searching1

Geografia- Nowości

21 sierpień, 2009 - 14:42
547px-Atlantic_bathymetry.jpg
Oceanografia nazywana także oceanologią jest dziedziną nauki, której polem zainteresowania jest Wszechocean czyli wszystkie połączone ze sobą słone wody na Ziemi. Oceanografia jest pewnym połączeniem różnych dziedzin nauki, zarówno ścisłych jak i biologicznych, wzajemnie się uzupełniających. Z powodu obszerności badanych zagadnień, które utrudniają objęcie całości w oceanografii wydziela się kilka głównych kierunków : Oceanografia fizyczna zajmuje się badaniem fizycznych aspektów morza, takich jak temperatura, prądy, penetracja światła, odziaływanie wiatru, pływy. Podstawą w tym dziale oceanografii jest wyższa matematyka i fizyka, a szerokie zastosowanie znajdują satelitarne metody detekcji i zbierania danych. Oceanografowie fizyczni konstruują modele wielkoskalowych procesów zachodzących w oceanie, które to procesy mają często ogromny wpływ na funkcjonowanie całej planety (vide prąd El-Nino). Oceanografia chemiczna bada procesy chemiczne, które zachodzą w wodzie morskiej. Nie jest to tylko znane wszystkim zasolenie, ponieważ ocean zawiera w sobie całą tablicę Mendelejewa, a dodatkowo rozwój naszej cywilizacji dostarcza nowych, niekiedy bardzo gwałtownie reagujących substancji. Oceanografia chemiczna śledzi także to, co dzieje sie na "granicach" morza: w warstwie przypowierzchniowej i na styku wody i dna (względnie brzegu). Polem zainteresowania oceanografii biologicznej jest fauna i flora zamieszkująca morza i oceany. Rozpiętość obiektów badań jest tu ogromna: od mikro planktonu do ogromnych morskich ssaków (Płetwal błękitny ma ponad 30 metrów długości). Oceanografia biologiczna jest ściśle związana z ekologią, bio- chemią i po częsci z genetyką. Również korzyści z jej badań są wyraźne - rybołóstwo stanowi znaczące źródło pożywienia dla naszej populacji. Geologia morza korzysta po trochu z wszystkich dziedzin oceanografii, jednak najbliżej związana jest z oceanografią fizyczną. Geologia morza bada osady zalegające w morzu oraz w jego bezpośredniej bliskości. Obiektem jej zainteresowań są także obszary gdzie morze istniało w geologicznej przeszłości. Specyfiką geologi morza jest szerokie wykorzystanie metod teledetekcyjnych : sonarów, podwodnych kamer, echosond i metod geofizycznych. Przydatność badań tej gałęzi oceanografii doceniają ci, którzy szukają czegoś na morskim dnie lub pod nim; czy jest to ropa czy gaz czy nawet wraki i zatopione skarby.

Geografia

Przyroda (Geografia)
Grupy (1)
Testy (31)

Wiadomości

malyksiaze.jpg
dodany dnia: 2009-08-21 (16:03)
Głównym bohaterem książki Antonine'a de Saint - Exupery'ego jest Mały Książę. To kilkuletni chłopiec zamieszkujący obcą planetę razem z różą. Miała ona skłonności do narzekania, więc nieszczęśliwy bohater postanowił ją ... więcej
51125.3.jpg
dodany dnia: 2009-08-21 (16:00)
1. Schemat rozprawki Rozprawka ma kompozycję trójdzielną - to znaczy, że składa się z trzech części - tego należy przestrzegać. Wersja A: - Teza - Argumenty “za” (potwiedzające tezę), - Argumenty “przeciw” ... więcej